16-11-2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม

   นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายแจ้งพฤติการณ์กลุ่มมิจฉาชีพที่มีการสร้างกลุ่มไลน์แอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานของรัฐ 9 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเงินที่เทรดจากตั๋วเงินของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือถูกอายัด และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหลายรายการ รวมเป็นจำนวนเงินที่แต่ละบุคคลจะต้องจ่าย ทั้งสิ้น 33,390 บาท ทั้งนี้กลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวได้สร้างกลุ่มไลน์กว่า 30 กลุ่มเพื่อหลอกลวงประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน และมีผู้ที่ได้รับความเสียหายกว่าหมื่นราย มูลค่าความเสียหายมากกว่าพันล้านบาท คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ใดๆ กับพฤติการณ์ที่กลุ่มมิจฉาชีพนำไปแอบอ้างและขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแส รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารของ สตง. ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 8000 ในวันและเวลาราชการ