19-11-2564

สำนักงาน กศน.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง จังหวัดศรีสะเกษ

   นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งอัฐบริขารและปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษาขึ้นตรง ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมยอดปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนทั้งสิ้น 1,804,123 บาท