26-11-2564

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศงดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 โดยปรับเปลี่ยนในรูปแบบออนไลน์แทน

   นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 ว่า การจัดงานวันเด็กในปีที่ผ่านมา งดจัดกิจกรรม การจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ยังคงมีกิจกรรมจัดส่งโล่รางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สำหรับวันเด็กแห่งชาติปี 2565 ตรงกับเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ที่ประชุมมีมติจะไม่จัดกิจกรรม ที่กระทรวงศึกษาธิการ ในลักษณะงานมหกรรม แต่จะจัดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ในส่วนของกิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น 564 ราย รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 225 ราย เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีและรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งจะพยายามให้เด็กและเยาวชนทั้ง 789 ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบนายกรัฐมนตรี ภายใต้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดให้มีการแถลงข่าวรายละเอียดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ในช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคม 2564