10-05-2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศพร้อมเปิดเรียนปลอดภัย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพการศึกษา

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ที่โรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ปีการศึกษา 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใย และสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนให้ดีที่สุด ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเปิดการเรียนแบบ On site ด้วยการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมถึงชุมชนถึงความปลอดภัย และคุณภาพการศึกษา ที่ลูกหลานของเราจะได้รับผ่านระบบการศึกษาของไทยทุกรูปแบบ และสร้างความไว้วางใจกลับคืนสู่สังคมอีกครั้ง ดังนั้น พวกเราทุกคนต้องรวมพลังกัน เพื่อยกระดับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษาอย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ในด้านความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกสังกัดเตรียมความพร้อม ตามแนวทางการเฝ้าระวังสำหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ซึ่งทุกสถานศึกษาต้องทำการประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ มีการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม การฉีดวัคซีนให้กับ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ 5-18 ปี ได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์ ให้มีการเร่งรัดจัดฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนทุกคนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยศึกษาธิการจังหวัดประสานกับสาธารณสุขจังหวัดในการเร่งฉีดวัคซีน โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่มีอายุระหว่าง 5 -11 ปี ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และความจำเป็นในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ในด้านการสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพทางการศึกษานั้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยเกิดขึ้นกับนักเรียนในทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งในปีการศึกษา 2565 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้เป็นปีแห่งการเสริมสร้างการศึกษา เพื่อเดินหน้าแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้อย่างจริงจัง โดยเร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ช่วงที่สูญเสียไปให้คืนกลับมาเร็วที่สุดอย่างเป็นระบบ ด้วยการนำแนวทางการเรียนรู้แบบ Active Learning ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการขับเคลื่อนการเรียนการสอนใน 3 มิติ คือ การเสริมสร้างความรู้ การสร้างทักษะที่เข้มข้น ส่งเสริมทักษะชีวิต หรือทักษะทางสังคม

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับครูในทุกสังกัด จะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการจัดสวัสดิการความปลอดภัย สร้างขวัญ และกำลังใจแก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ซึ่ง ศธ.พร้อมสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาคุณครูให้มีทักษะการสอนอย่างเต็มที่ ทั้งในด้าน Digital Literacy มีความสามารถในการปรับช่องว่างทางการเรียนรู้และทักษะของนักเรียน และสามารถวิเคราะห์เพื่อวางแผนการสอนที่เหมาะสม

   นอกจากนี้ ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทางองค์การค้าคุรุสภา ได้นำสินค้าเกี่ยวกับนักเรียนมาลดราคาเป็นกรณีพิเศษ ใน Campaign “ช้อปเพลินๆ รับเปิดเทอมกับ ศธ.” โดยหาซื้อได้ที่ศึกษาภัณฑ์พานิชย์ทุกสาขา หรือผ่านระบบออนไลน์และร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขององค์การค้าคุรุสภาในทุกภาค ทั่วประเทศและร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีตราสัญลักษณ์ติดแสดงที่หน้าร้าน ซึ่งมีหลายรายการสินค้า จะมีลดราคาสูงถึงร้อยละ 50 เครื่องแบบนักเรียน ลดราคา ร้อยละ 50 อุปกรณ์ เครื่องเขียน มีส่วนลดที่มอบให้ ตั้งแต่ ร้อยละ 10-20 คู่มือคุณครู ลด ร้อยละ 30