19-05-2565

องค์การค้าของ สกสค. ร่วมกับภาคเอกชน ชูแพลตฟอร์ม "dbook" ช่วยลดภาวะถดถอย การเรียนรู้จากโควิด-19

   นายปองธรรม อินทร์ไทร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและพัฒนาธุรกิจ องค์การค้าของ สกสค. กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้มีการปิดตัวชั่วคราวของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากเผชิญกับภาวะถดถอยทางการศึกษา เกิดช่องว่างทางความรู้ ทักษะ และพัฒนาการตามช่วงอายุ ซึ่ง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยแนวทางการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ การสร้างทักษะที่เข้มข้นและการส่งเสริมทักษะชีวิต หรือทักษะทางสังคม โดยตั้งใจที่จะเร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ที่สูญเสียไป ให้กลับคืนมาอย่างเร็วที่สุด องค์การค้าของ สกสค. จึงร่วมกับ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผลักดัน ‘dbook’ แพลตฟอร์มการเรียนการสอน แบบ 4 อิน 1 ออกสู่ตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนที่ประสบปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ได้เรียนรู้อย่างอิสระในแบบที่ตนเองต้องการ และแบบเฉพาะรายบุคคล เสริมกับการเรียนรู้ในห้องเรียนในปีการศึกษานี้ โดยแพลตฟอร์ม ‘dbook’ ประกอบด้วยทรัพยากรทางการศึกษาอื่นๆ เช่น วิดีโอ บทเรียนดิจิทัล คลังภาพ คลังเสียง เกมการศึกษา เป็นต้น และคลังโมเดลการเรียนรู้ 3D/VR ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมากกว่า 1,200 บทเรียน ที่จะสอนและอธิบายถึงคอนเซ็ปต์ที่ซับซ้อนและยากให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่านภาพ 3 มิติ โดยจะเชื่อมไปสู่โลกแห่งอนาคตด้วยการเปิดประสบการณ์การ Virtual Reality หรือ VR สร้างภาวะการเรียนรู้ให้นักเรียนก้าวเข้าสู่โลกของเมตาเวิร์ส หรือโลกเสมือนจริง ซึ่งเป็นเทรนด์ ที่กำลังมาแรงในโลกการศึกษา

   นอกจากนี้ dbook ยังสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เกิดแรงจูงใจในการอยากรู้อยากเห็นและสร้างความสนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ทางด้านภาษา โดยโมเดล 3D/VR สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ช่วยดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาได้อย่างมากที่สุด สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dbook.in.th