14-06-2565

· การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จับมือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปั้นเยาวชน นักสื่อสาร สู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านพลังงาน พัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ เปลี่ยนเรื่องพลังงานที่เข้าใจยากให้กลายเป็นคอนเทนต์โดนใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ สร้างค่านิยมกา

   นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. และ ดร.พีระนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ร่วมเปิดกิจกรรม Junior Influencer for Youth Power @Bang Kruai (จูเนียร์ อินฟลูเอนเซอร์ ฟอร์ ยูธ พาวเวอร์ แอ็ดบางกรวย) เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของเยาวชนสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

   นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม กฟผ. กล่าวว่า กิจกรรม Junior Influencer for Youth Power @Bang Kruai เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ อพวช. พัฒนาเยาวชนสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เล่าเรื่องพลังงานที่เข้าใจยากให้กลายเป็นคอนเทนต์สุดปังโดนใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การขยายเครือข่ายสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียวจากโรงเรียนสู่ชุมชน และขยายผลต่อยอดสู่การสร้างชุมชน สีเขียวต้นแบบในโครงการบางกรวยกรีน คอมมิวนิตี้ (ฺBang Kruai Green Community) พัฒนาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality (คาร์บอน นูทราลิตี้) ในปี ค.ศ.2050 มีเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและผลิตสื่อจากวิทยากรมืออาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อเสร็จสิ้น การอบรมน้อง ๆ เยาวชนจะต้องผลิตคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ หรือการปลูกต้นไม้ในบ้านและโรงเรียน โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ รองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล สำหรับประเภทสถานศึกษาจะตัดสินรางวัลจากโรงเรียนที่มียอดไลก์และแชร์คลิปวีดีโอดังกล่าวบน YouTube และ Facebook รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000 ครั้ง และมีจำนวนมากที่สุดเป็น 3 ลำดับแรก จะได้รับรางวัลโรงเรียนละ 14,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ทั้งนี้คลิปวิดีโอที่ชนะการประกวดจะนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กฟผ. ต่อไป

   ด้าน ดร.พีระนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. กล่าวเพิ่มเติมว่า เยาวชนที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม Junior Influencer for Youth Power @Bang Kruai จะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นจากวิทยากรมืออาชีพ อาทิ การสื่อสารเพื่อพิชิตกลุ่มเป้าหมาย การถ่ายภาพและทำคลิปวีดิโอเบื้องต้น การเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรอย่างมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรู้พื้นฐานการแสดง เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ได้รับเทคนิคและแนวทางการฝึกฝนพัฒนาทักษะต่าง ๆ สู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถผลิตเนื้อหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าสนใจ สร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและประชาชนในการใช้พลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน