22-06-2565

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และภาคเอกชนจัดประกวด “การต่อต้าน การทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565”

   นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แถลงจัดโครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565 ว่า ได้ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และภาคเอกชน อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลมาขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างคุณค่าทางสังคม มุ่งปลูกจิตสำนึกให้คนไทย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนของชาติ เป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม รณรงค์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “เยาวชนคนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับการแข่งขัน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ,ระดับมัธยมศึกษา และปวช. ชิงรางวัลทุนการศึกษาทั้งหมดกว่า 685,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com สอบถามเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09-7289-9246 ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่ 31 ตุลาคม และประกวดรอบชิงชนะเลิศวันที่ 14 ธันวาคม 2565

ด้าน ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมตลอด 6 ปีที่ผ่านมาได้เห็นว่า เด็กและเยาวชนไทยตื่นตัวกับพลังการต่อต้านการทุจริตของคนในชาติ แต่ละปี จะมีการจัดทำคลิปวิดีโออย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการนำศิลปะพื้นบ้านมาประยุกต์กับความร่วมสมัยจะช่วยให้การณรงค์ได้รับความสนใจ ขณะที่เด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมจะกลายเป็นแกนนำขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตกับภาครัฐมากขึ้น และมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องสร้างเครือข่ายลงไปถึงชุมชน เพราะในช่วงหลายปีไทยถูกจัดอันดับคอร์รัปชั่นต่ำลงเรื่อยๆ…..(ตาอหน้า 2)

ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมแสดงพลังเอาจริงเอาจัง และไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งขณะนี้มีการเปิดให้แจ้งเบาะแสผ่านทาง เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยตัว และมีการคุ้มครองพยานเป็นช่องทางทำให้คนไทย มีความกล้าในการการร้องเรียนและแสดงพลังต่อต้านการทุจริตมากยิ่งขึ้น