22-06-2565

กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดงาน ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าท้องถิ่นสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก โดยความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด นิทรรศการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย, นิทรรศการผ้าไทยร่วมสมัย ,เสวนาวิชาการ , การจำหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้า , การจัดทำหนังสือ “ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด, การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการเจรจาทางธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการสาธิตการทอผ้า การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย เสวนาวิชาการเกี่ยวกับการพลิกฟื้นผ้าไทย ฝ่าวิกฤต สร้างรายได้ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ ของประเทศ

   ทั้งนี้ คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะเกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการกับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชนและประเทศ ยกระดับผ้าไทยสู่สากล ทั้งยังเป็นการสืบสาน ต่อยอดผ้าไทยและร่วมให้กำลังใจให้ชุมชนกลุ่มทอผ้าให้ผลิตผ้าไทย ที่ทรงคุณค่าความเป็นไทยสืบต่อไป