22-06-2565

หอการค้าไทย ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ปี 2565 คาดจะปรับลดเหลือร้อยละ 3.1 จากการประเมินก่อนหน้าอยู่ที่ ร้อยละ 4.2

   นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 ช่วงครึ่งปีหลังยังคงมีปัจจัยลบต่อเนื่อง จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ส่งผลต่อราคาพลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้ารวมถึงอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนสินค้าในห่วงโซ่การผลิต ซึ่งส่งผล ต่อการส่งออก เศรษฐกิจจีนยังคงมีความไม่แน่นอนจากการใช้นโยบาย zero covid รวมถึงความไม่แน่นอน ของสถานการณ์ความตรึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอาจมีผลต่อการค้าโลกอีกครั้ง จึงได้มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงเหลือร้อยละ 3.1 จากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 4.2 สำหรับการส่งออกคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.3 และอัตราเงินเฟ้อขยายตัวร้อยละ 6.0 ภายใต้สมมุติฐานที่เศรษฐกิจโลกเติบโต ร้อยละ 2.9 จำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 6.1 ล้านคน อัตราแลกเปลี่ยน 34.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐและราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้ หากราคาพลังงานในตลาดโลกพุ่งสูงถึง 120-130 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จะส่งผลกระทบทำให้ GDP ของประเทศ ลดลงเหลือร้อยละ 2.3

อย่างไรก็ตาม มาตรการเยียวยาของรัฐบาล อัตราว่างงานที่เริ่มลดลงจะยิ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงิน ทำให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้ากับนานาประเทศมากขึ้น