04-08-2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ fix it center ช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พอใจหลังประชาชนเข้าใช้บริการจำนวนมาก

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง โดย นางสาวตรีนุช กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดหน่วยบริการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจมีฝนตกลงมาอย่างหนัก จนทำให้น้ำท่วมขังหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตนมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. เป็นหน่วยงานหลักจัดตั้งศูนย์บริการอาชีวะช่วยเหลือประชาชนร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งศูนย์บริการประชาชนของ สอศ.จะมีอยู่ทั้งหมด 10 ศูนย์กระจายอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีนักศึกษาและครูร่วมปฏิบัติภารกิจเร่งด่วน จัดทีมนักศึกษาวิชาช่างยนต์ช่วยประชาชนกรณีรถถูกน้ำท่วมขัง เครื่องยนต์ดับ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ รวมถึงภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยบริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดินแดงนี้ ได้จัดบริการช่วยเหลือประชาชนทั้งการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยขณะนี้มีประชาชนเข้ามาใช้บริการแล้วกว่า 100 คน ซึ่งผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงได้สอบถามประชาชนที่มาเข้าใช้บริการพบว่า ศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าว ทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้รวดเร็ว รับความสะดวกในการบริการเป็นอย่างมาก