05-08-2565

กรมควบคุมโรค ย้ำโรคฝีดาษวานรอาการไม่รุนแรง โอกาสการแพร่เชื้อต่ำกว่าโรคโควิด-19 แนะยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในวงกว้าง แต่อาจฉีดในกลุ่มเสี่ยง

   นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังจากที่องค์การอนามัยโลก ประกาศให้การระบาดของไวรัสฝีดาษวานร (Monkeypox) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมแนวทางและดำเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์ทั้งด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกันและการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์โรคฝีดาษวานร ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 พบผู้ป่วยยืนยัน ทั่วโลก 22,816 ราย เพิ่มขึ้น 6,502 ราย ใน 76 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศที่มีผู้ป่วยสูง 5 ลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สเปน เยอรมัน อังกฤษ และฝรั่งเศส ส่วนสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย

   ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก แนะนำว่า ยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนฝีดาษวานรให้กับประชาชนในวงกว้าง แต่อาจฉีดในกลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย หรือเจ้าหน้าที่ ในห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสัมผัสเชื้อมากกว่าคนทั่วไป ย้ำว่าโรคฝีดาษวานร ไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโรคโควิด-19 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนหลายคน เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดการติดเชื้อ ดังนั้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ยังสามารถใช้ได้กับโรคฝีดาษวานร โดยให้เน้นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีตุ่มหนองหรือผู้ป่วยต้องสงสัย หลีกเลี่ยงมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยง หรือคู่นอนที่ไม่รู้จัก หากประชาชนมีอาการสงสัยป่วย เข้าข่ายกับโรคฝีดาษลิง สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรับการตรวจหาเชื้อได้ทันที