09-08-2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างปล่อยสินเชื่อ บนสื่อสังคมออนไลน์ เตรียมเอาผิดทางกฎหมายกับผู้แอบอ้าง

   นายยุวพล วัตถุ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ขณะนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ช่องทาง LINE ชื่อ “TheoneonlineBAAC” และเพจ Facebook: ธกส เพื่อนแท้ของทุกการลงทุน แอบอ้างให้บริการสินเชื่อสู้ไปด้วยกัน ธ.ก.ส. โดยให้ผู้ที่สนใจกรอกข้อมูลส่วนตัวส่งไปใน LINE พร้อมให้ทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านทางออนไลน์

   ขอแจ้งว่า ธ.ก.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจปล่อยสินเชื่อออนไลน์ดังกล่าว อีกทั้ง ไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อบน LINE Account และเพจ Facebook ซึ่งสื่อข้อมูลที่ปรากฏ เป็นการแอบอ้าง โดยนำโลโก้หรือสัญลักษณ์ ธ.ก.ส. มาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจผิด ขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างดังกล่าวต่อไป