21-10-2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมหารือหัวหน้าส่วนราชการ ตามติดนโยบายด้านการศึกษา ย้ำเข้มมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย

 

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ว่า ตนได้มาติดตามนโยบายทุกเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง พร้อมกับจัดทำมาตรการแผนเผชิญเหตุ ความปลอดภัย ความรุนแรงในสถานศึกษาแบบเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดจะต้องมีมาตรการดูแลให้เด็กไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดทุกรูปแบบ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังมีความต้องการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งได้เตรียมพื้นที่ไว้รวมถึงได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องการดูแลเด็กในพื้นที่ที่มีความหลากหลายให้เข้าถึงการศึกษา ขณะเดียวกันตนยังได้เน้นย้ำให้ศึกษาธิการจังหวัด ได้ปรับบทบาทตัวเองให้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณการทำงานเชื่อมโยงกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้นโยบายการศึกษาที่ตนสั่งการลงไปเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนยังต้องการให้มีการนำระบบทวิศึกษากลับมา สานต่อและให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในภาพรวมของประเทศ เพราะได้รับเสียงสะท้อนมาว่าการเรียนในรูปแบบทวิศึกษาเด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจ เพราะสามารถเรียนได้ในรูปแบบสามัญและระบบทางเลือกที่เลือกประกอบอาชีพได้ ทำให้มีโอกาสในเรื่องต่อยอดการศึกษาไปได้อีก ซึ่งในจุดนี้ก็จะมีการดำเนินการให้มีความต่อเนื่องด้วย