01-11-2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ชลบุรี สุ่มตรวจความพร้อมโรงเรียนศรีราชา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า พบมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

 

  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่โรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยไม่แจ้งล่วงหน้า พร้อมกล่าวว่า ได้มาให้กำลังใจนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมสุ่มตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนศรีราชา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอ อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ชลบุรี-ระยอง จากการตรวจเยี่ยม พบว่า ด้านวิชาการ ทางโรงเรียนได้มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือนักเรียนให้จบการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีการจัดตั้งชุมนุม “ก่อการดีศรีราชา” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนมีปัญหา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ หรือ Learning Loss เช่น การจัดตั้งคลินิกคณิตศาสตร์และคลินิกหมอภาษา เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์ การอ่านและการเขียนภาษาไทย ได้มีโอกาสแก้ไขและสามารถพัฒนาตนเองให้ได้ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจนในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง เพื่อให้ความช่วยเหลือและร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อป้องกันปัญหานักเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีจุดเด่นในเรื่องชมรม เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 เป็นชมรมที่รวบรวมคนเก่ง คนดี สามารถร่วมกันดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียน ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภูมิใจในตนเอง มีการส่งเสริมนักกีฬาให้เข้าแข่งขันรายการต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมี เด็กหญิงโชติรินทร์ แก้วก่า ม.1/6 นักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าแชมป์เอเชีย การแข่งขันเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ “ไอทีเอฟ ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพททิชั่นไฟนอลส์ 2022” ณ เดาเล็ต เทนนิส เซ็นเตอร์ (สนามในร่ม) ณ กรุงนูร์-ซุลตัน ประเทศคาซัคสถาน นางสาวกัลยกร แก้วสว่าง ม.6/8 นักกีฬาว่ายน้ำ เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 “ศรีสะเกษเกมส์” ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง และเด็กหญิงสิรชยาภรณ์ พลชัย ม.1/3 The Winner Max Modern Model Thailand เข้ารับรางวัลสยามคเณศวร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 รางวัลเกียรติยศคุณค่าแห่งความสำเร็จ ส่งเสริมและสร้างสรรค์ สาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

   นางสาวตรีนุช กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ครูผู้สอน ก็ได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรางวัลการประกวดวิจัยในชั้นเรียน (Best Practice) ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับสหวิทยาเขต เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ