01-11-2565

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนาอิมัลเจลที่มีส่วนประกอบของอนุภาคนาโนอิมัลชั่นบรรจุสารสกัดจากเหง้าขิงและอนุภาคนาโนทองคำ

   ดร.กนกวรรณ ศันสนะพงษ์ปรีชา ทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ นาโนเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กล่าวว่า งานวิจัย “อิมัลเจลที่มีส่วนประกอบของอนุภาคนาโนอิมัลชั่นบรรจุสารสกัดจากเหง้าขิงและอนุภาคนาโนทองคำ เพื่อยับยั้งการอักเสบและสมานแผล” เกิดจากความต้องการลดข้อจำกัดของสารสกัดจากเหง้าขิงที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ ทำให้แม้จะทราบฤทธิ์ในการต่อต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระที่สามารถ ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ แต่หากไม่สามารถละลายน้ำได้ ก็จะทำให้การซึมผ่านสู่เซลล์ผิวหนังเป็นไป อย่างจำกัด และออกฤทธิ์ในการต่อต้านการอักเสบและสมานแผลได้ไม่เต็มที่

   ดร.กนกวรรณ อธิบายว่า ขิงเป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นของไทยที่ปลูกกันเยอะ ด้วยฤทธิ์ร้อนที่สามารถลดการอักเสบทำให้เกิดการนำไปใช้เป็นลูกประคบ เพื่อช่วยในการคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดเมื่อยต่างๆ แต่ด้วยเป็นรูปแบบที่ใช้ยาก ทีมวิจัยจึงอยากทำออกมาในรูปแบบที่ใช้ง่าย อนุภาคนาโนอิมัลชั่นที่ทีมวิจัยคิดค้นขึ้นสามารถห่อหุ้มสารสกัดไขมันจากเหง้าขิงได้เป็นอย่างดี ทำให้สารสำคัญจากขิงซึมซาบเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้ดีขึ้น เพิ่มความคงตัวของสารสำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผลและลดการอักเสบที่เกิดขึ้นได้

   นอกจากสารสกัดจากเหง้าขิง ยังมีการใช้ทองคำซึ่งเป็นแร่ธาตุบริสุทธิ์เพื่อช่วยปรับสภาพผิวหนังให้เนียนและกระจ่างใสมากขึ้น แต่แผ่นทองคำที่มีขนาดใหญ่ มีข้อจำกัดในการซึมผ่านผิวหนัง และต้องใช้ในปริมาณมาก จนอาจก่อให้เกิดพิษได้ ทีมวิจัยจึงได้ทำการพัฒนาอนุภาคนาโนทองคำที่มีขนาดเล็กมาก สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ดี และมีประสิทธิภาพในการยั้งการอักเสบและสมานแผลแม้ใช้ในปริมาณที่น้อยนิด โดยไม่เกิดพิษต่อร่างกาย ผลิตภัณฑ์อิมัลเจลนี้ เป็นการผสมผสานนาโนอิมัลชั่นห่อหุ้มสารสกัดจากเหง้าขิงและอนุภาคนาโนทองคำ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการอักเสบและสมานแผลได้ดียิ่งขึ้น โดยทีมวิจัยนาโนเทค ได้ทำการทดสอบในระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการ ผลพบว่า อนุภาคนาโนอิมัลชั่นห่อหุ้มสารสกัดจากเหง้าขิง และอนุภาคนาโนทองคำ สามารถช่วยประสานเซลล์ผิวหนังที่เกิดการฉีดขาด ให้กลับมาสมานกันได้เร็วขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์

   นอกจากนี้ นาโนอิมัลชั่นห่อหุ้มสารสกัดจากเหง้าขิงและอนุภาคนาโนทองคำ ยังสามารถช่วยยับยั้งการหลั่งสารไนตริกออกไซด์ ที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงจากการทดสอบการซึมผ่านผิวหนังโดยใช้ผิวหนังสุกรพบว่า อิมัลเจลที่มีนาโนอิมัลชั่นห่อหุ้มสารสกัดจากเหง้าขิง และอนุภาคนาโนทองคำ สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังได้ในระดับที่ลึกขึ้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อิมัลเจลที่ได้ ยังมีความคงตัวที่ดีหลังจากผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 4 และ 40 องศาเซลเซียส

   ดร.กนกวรรณ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันงานวิจัยนี้ ได้อนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ 2103002848 เรื่ององค์ประกอบการเตรียมอนุภาคนาโนอิมัลชั่น (nanoemulsion) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการอักเสบและเพิ่มฤทธิ์ในการสมานแผล และองค์ประกอบการเตรียมอิมัลเจล จากนาโนอิมัลชั่น ดังกล่าว  ขณะเดียวกัน ทีมวิจัยได้ต่อยอดพัฒนานาโนอิมัลชั่นห่อหุ้มสารสกัดจากเหง้าขิงและอนุภาคนาโนทองคำใน 2 สูตรตำรับ คือ สูตรธรรมดา สำหรับลดรอยแผลเป็น และสูตรร้อน สำหรับกล้ามเนื้ออักเสบ โดยพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ่านโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง และอยู่ระหว่างเสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเวชสำอาง/เวชภัณฑ์