02-11-2565

สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางตรวจสอบสิทธิ เช็คยอดเงินชราภาพ ย้ายโรงพยาบาล และการอัพเดทข้อมูลส่วนตัว

   นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางตรวจสอบสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวกับประกันสังคมผ่านทางไลน์ @ssothai เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเช็กสิทธิประกันสังคมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์ โดยพิมพ์ค้นหา @ssothai จากนั้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสมาชิกของผู้ประกันตน กรณีผู้ประกันตนเคยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect แล้ว สามารถเข้าระบบ โดยใช้ยู username และ password เดียวกัน ก็สามารถตรวจสอบสิทธิส่วนบุคคล ทั้งยอดเงินสะสมชราภาพ เงินสมทบที่นำส่งรายเดือน การเปลี่ยนโรงพยาบาลตามสิทธิ และประวัติการเบิกสิทธิประโยชน์

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมถึงวิธีสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 วิธีการการเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร และกรณีชราภาพ ตลอดจนช่องทางการชำระเงินสมทบ โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนในการส่งเงินสมทบ เพื่อป้องกันการลืมและป้องกันไม่ให้ขาดสิทธิ ได้ผ่านไลน์ @ssothai การตรวจสอบสิทธิผ่านไลน์ดังกล่าว รวมถึงผู้ประกันตนที่เคยเป็นสมาชิกก็สามารถตรวจสอบยอดเงินชราภาพที่เคยส่งสะสมไว้ได้เช่นกัน

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ โทรสายด่วน 1506 กด 1 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง