03-11-2565

สำนักงาน กศน.เปิดกิจกรรม "กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

   นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ เหลี่ยมวานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการกรม ร่วมลงพื้นที่เป็นจิตอาสา ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง กศน.ตำบลบางระกำ กศน.ตำบลบางเจ้าฉ่า และ กศน.ตำบลองครักษ์ โดยมี พ.จ.อ.พัฒน์ ผดุงญาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานพิธีเปิด และในพิธีเปิดได้มีการมอบถุงยังชีพให้แก่ กศน.ตำบลทั้ง 7 แห่ง ภายในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่เป็นจิตอาสา 4 สาย ดังนี้

สายที่ 1. สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดอ่างทอง หน่วย ร.31 พัน 2

สายที่ 2. กศน.ตำบลบางระกำ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

สายที่ 3. กศน.ตำบลบางเจ้าฉ่า ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

สายที่ 4. กศน.ตำบลองครักษ์ ได้แก่ สำนักงาน กศน.กทม. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

   นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงาน กศน.กทม. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ในการส่งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับและองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ในการส่งรถฉีดน้ำแรงดันสูง มาช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย