08-11-2565

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเปิดตัว “โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY” ถ่ายทอดเรื่องราวโขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบภาพยนตร์ สนุก ตื่นเต้น เน้นเทคนิคพิเศษเข้าถึงคนรุ่นใหม่

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงเปิดตัวโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY ซึ่งจัดสร้างโดย บริษัท สหศีนิมา จำกัด ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายในงานจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “โขนภาพยนตร์: Goes Digital โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม , นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด/ผู้อำนวยการสร้าง ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายสาโรจน์ สุวัณณาคาร ผู้กำกับภาพยนตร์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุน แขกผู้มีเกียรติ คณะนักแสดง ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อศิลปะการแสดง “โขน” ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ทรงดูแลส่งเสริมศิลปะแขนงนี้ให้ดำรงคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด ได้ดำเนินการตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จัดการแสดงโขน ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง มาตั้งแต่ปี 2548 อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้น ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปะการแสดง “โขน” ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาประชาคมโลก มาตั้งแต่ปี 2561 จวบจนถึงปัจจุบัน

 

   นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า กระทรวงวัฒนธรรม สืบสาน รักษา ต่อยอดงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มุ่งใช้ มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย ล่าสุด กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ บริษัท สหศีนิมา จำกัด ดำเนินการจัดโครงการผลิตโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY ขึ้น ซึ่งเกิดจากแนวคิด “Goes Digital โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” โดยการผสมผสานศิลปะการแสดงวัฒนธรรมแบบเดิมที่เกิดขึ้นบนเวทีกับเทคนิคทางด้านดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์มาสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริม แรงบันดาลใจและจินตนาการให้กับเรื่องราวของโขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบของโขนภาพยนตร์ ให้ผู้ชมได้รับความสนุก ตื่นเต้น และประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล โดยใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์โขนจากหลากหลายสถาบัน และนักแสดงโขนจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงร่วมแสดง

   ทั้งนี้ โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY อำนวยการสร้างภาพยนตร์โดย นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด กำกับภาพยนตร์โดย นายสาโรจน์ สุวัณณาคาร บทภาพยนตร์โดย นายสาโรจน์ สุวัณณาคาร นายจรัญ พูลลาภ นำรูปแบบการแสดงโขน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ที่สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานทางวัฒนธรรมในรูปแบบภาพยนตร์เต็มไปด้วยเทคนิคที่ทันสมัย โดยรักษาจารีตดั้งเดิมของการแสดงโขน ถ่ายทอด ความเป็นโขนและความเป็นภาพยนตร์ให้เข้ากันได้อย่างลงตัวและสวยงาม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์โขน ซึ่งโขนภาพยนตร์ดังกล่าว มีกำหนดเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และเปิดฉายรอบปกติ ในวันที่ 5 ธันวาคม นี้ ในโรงภาพยนตร์ เครือ Major Cineplex และ SF Cinema ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการดำเนินตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขน อีกประการสำคัญคือเป็นการดำเนินตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เยาวชนของชาติต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2224-4499