14-11-2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products 2022”

   ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เปิดเผยว่า วช. นำคณะ นักประดิษฐ์และนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products” หรือ iENA 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ที่สำคัญในสหภาพยุโรป ในแต่ละปีมีผลงานเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า 500 ผลงาน และมีประเทศต่าง ๆ จากภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เข้าร่วมนำเสนอและประกวดผลงานในปี 2022 วช. ได้รับเกียรติร่วมเป็น partner ของการจัดงาน iENA ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยที่ได้รับมอบหมาย ในการนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมกล่าวถึงบทบาทของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

   สำหรับงานในปี 2022 นี้ วช. ได้นำนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากประเทศไทยมากกว่า 80 คน ร่วมนำเสนอผลงานในด้านต่างๆ โดยในวันแรกของการจัดงาน ได้รับเกียรติจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก นำโดย คุณปาริฉัตร พันธ์รักษ์ เดชา กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ, คุณประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล กงสุลฝ่ายพิธีการทูต การศึกษา และวัฒนธรรม และคุณวรทิพย์ โอตระกูล กงสุลฝ่ายการเมือง เข้าเยี่ยมชมผลงานและร่วมให้กำลังใจนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย

   พร้อมกันนี้ นาย ยอง วุก ซอน ประธานของ Korea Invention Promotion Association หรือ KIPA พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐเกาหลี ได้ร่วมหารือความร่วมมือในการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระหว่าง วช. และ KIPA พร้อมการเตรียมนำผลงาน เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จะจัดให้มีขึ้นในปีหน้า ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ