22-11-2565

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ 55 สถาบันการศึกษาจากอินโดนีเซีย และ CLMV ร่วมพัฒนาการศึกษาระดับนานาชาติ

   ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาคีสัมพันธ์และคณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ มธบ. นำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สมาคม ชุมชนมุสลิม จัดการประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ “Challenges of Community Development in Disruption Era” พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ร่วมกับสถาบันการศึกษาจาก ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 55 แห่ง และประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา ในระดับนานาชาติให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งพัฒนาการศึกษาเพื่อสันติภาพในภูมิภาคอาเซียน โดยภายในงาน มีผู้บริหารของสถาบันการศึกษาพันธมิตรเข้าร่วมงานกว่า 100 คน และภายใต้การร่วมมือดังกล่าว ยังเป็นการร่วมฉลองครบรอบ 55 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี กล่าวต่อไปว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ มหาวิทยาลัยจากอินโดนีเซียและประเทศ CLMV อีกกว่า 20 แห่งแล้ว ยังถือเป็นการเปิดตลาดการศึกษาให้กับนักศึกษาชาวมุสลิมของ ทั้งสองฝ่ายอีกด้วย โดยเบื้องต้นมหาวิทยาลัยจากอินโดนีเซียเสนอทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรในระดับ ปริญญาโทให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก็พร้อมรับนักศึกษามุสลิมจากเครือข่ายพันธมิตร โดยทางวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มีหลักสูตรนานาชาติในหลายสาขาวิชา โอกาสนี้ ถือเป็นการขยายตลาดการศึกษาไปยังกลุ่มนักศึกษามุสลิม ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และยังถือเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้ประเทศอีกด้วย