24-02-2566

ขอเชิญส่งผลงานประกวด วรรณกรรม

ขอเชิญส่งผลงานประกวด วรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เงินรางวัลรวม 680,000 บาท ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ (ทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรง) กลุ่มแผนงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-242-5900 ต่อ 5492 - 95 วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า" ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ อีเมล phan@parliament.go.th