15-03-2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พา กศน. ลุยสร้างอาชีพประชาชน "กระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน"

      

   นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "กระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน" ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จ.สระแก้ว พร้อมด้วย นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. ในฐานะรักษาการแทนเลขาธิการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายปริญญา โพธิ์สัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการครู และนักเรียน เข้าร่วม

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ เน้นความสำคัญในเรื่องการสร้างอาชีพให้ประชาชน โดย กศน. มีภารกิจในการสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน รวมถึงได้ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนทางการศึกษา โดยกิจกรรม “กระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน” ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ และการฝึกทักษะฝีมือในด้านอาชีพต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการ และความสนใจในบริบทของพื้นที่ รวมถึงได้รับการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิต เพื่อนําความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความแข็งแรงของระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง “กิจกรรม กระทรวงศึกษา เพื่อประชาชน ที่จัดขึ้นในวันนี้ มีกิจกรรมฝึกอาชีพ สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงทักษะทางอาชีพ อาทิ เข็มกลัดดอกไม้ เบเกอรี่ สลัดโรล ไก่ทอดสมุนไพร ทาโก๊ะยากิ ไม้กวาดดอกหญ้า พรมเช็ดเท้า ฯลฯ ทั้งนี้ ยังมีนิทรรศการจากกระทรวงแรงงาน อาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมมอบความรู้ หวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ และนำทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพ ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพสืบไป” รมว.ศธ. กล่าว