19-02-2559

รายการตามตะวัน พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

 

สารพันวันพุธ 10 กุมภาพันธ์ นี้  กลับมาพบกันอีกครั้งกับสัตวแพทย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอศิววัชร์  พานิชอนันต์กิจ โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคุณหมอวินัย ชาญสายสาคร จากโรงพยาบาลสัตว์โอเอซิส ที่จะมาให้ความรู้ เรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง พร้อมเปิดสายพูดคุยที่ 02-3545712 และ 02-3545713  ติดตามฟังในรายการตามตะวัน ช่วงสารพันวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 14.10-15.00 น.