01-02-2560

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "รถไฟไหม้ ทำอย่างไร"

คุณผู้ฟังคะ ในปัจจุบันเราจะพบว่าอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์นั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่วนใหญ่รถที่มักเกิดไฟไหม้ ก็ได้แก่ รถที่ติดตั้งระบบก๊าซ LPG หรือ NGV ที่ไม่ได้มาตรฐานและขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ขณะเดียวกันรถใหม่ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ หากไม่ดูแลรักษาสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอค่ะ

วันนี้รู้รอบปลอดภัยขอแนะข้อควรรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนกรณีเกิดไฟไหม้รถ ดังต่อไปนี้ค่ะ

หนึ่ง เราควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน  เติมน้ำหม้อน้ำในระดับที่กำหนด  สำรวจท่อน้ำมันเชื้อเพลิงว่าไม่มีรอยรั่ว

สอง หากตรวจพบสายไฟขาด มีรอยน้ำมันรั่วซึม เครื่องยนต์ร้อนจัด ได้กลิ่นเหม็นไหม้ ให้รีบนำรถไปตรวจสอบและซ่อมแซม รวมทั้งควรจัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีขนาดเล็ก ไว้ด้านข้างคนขับ เพื่อสามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีค่ะ

สาม กรณีเกิดไฟไหม้รถ ควรตั้งสติ และรีบนำรถจอดริมข้างทางในทันที  หากเป็นรถติดตั้งระบบก๊าซ  ให้ปิดสวิตซ์ เพื่อตัดการทำงานของระบบก๊าซ  พร้อมดับเครื่องยนต์  ใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิงให้ดับสนิทห้ามเปิดฝากระโปรงในทันที เพราะจะทำให้ไฟลุกลามมากขึ้น

สี่ กรณีเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วนั้นให้รีบออกห่างจากรถที่เกิดไฟไหม้โดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันรถระเบิด จากนั้นให้รีบโทรศัพท์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191 ศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 199 และสายด่วนนิรภัย 1784 ค่ะ