01-06-2561

ภาษาไทยใช้ให้ถูก

ภาษาไทยใช้ให้ถูก ตับแลบ

   สมัยที่ยังเป็นเด็ก อายุราว 4-5 ขวบ เวลาที่ร้องไห้งอแงก็มักจะถูกผู้ใหญ่ในบ้านหลอกว่า อย่าร้องไห้นะ เดี๋ยวตุ๊กแกจะมากินตับ ซึ่งเราก็มักจะหลงเชื่อรีบหยุดร้องไห้เพราะกลัวตุ๊กแกจริง ๆ การที่ผู้ใหญ่อ้างว่า ตุ๊กแกจะกินตับ แสดงว่า ตับต้องเป็นอวัยวะที่สำคัญเป็นแน่แท้ ซึ่งในความเป็นจริง ตับก็เป็นอวัยวะสำคัญที่พบในสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์บางชนิด ในร่างกายมนุษย์ ตับอยู่ในช่องท้องซีกขวาด้านบนใต้กระบังลม มีหน้าที่หลายอย่างรวมทั้งการกำจัดพิษด้วย คุณผู้ฟังเองก็คงจะรู้แล้วว่าตับมี ความสำคัญอย่างไรบ้าง ถ้าใครปล่อยให้ตนเองเป็นโรคเกี่ยวกับตับ เช่น เป็นตับแข็ง ตับอักเสบ นั่น หมายถึงว่ากำลังเป็นอันตรายแก่ชีวิตทีเดียวค่ะ เมื่อตับมีความสำคัญ จึงได้มีการนำเอา ตับ มาเปรียบเทียบเป็นคำพูดว่า ตับแล่บ ซึ่งมีความหมายได้หลายอย่างนะคะ ความหมายแรกคือ เหนื่อยมาก เช่น เขาวิ่งกวดรถเมล์จนตับแล่บ

   ความหมายที่สองคือ เพลียมาก เช่น หัวหน้าสั่งงานพร้อม ๆกันหลายอย่าง ลูกน้องทำกันตับแล่บทีเดียว และความหมายที่สาม ตับแล่บ คือ มาก มักใช้กับอากาศร้อน เช่น วันนี้ร้อนตับแล่บ คำว่า ตับแล่บ ในพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2557 กำหนดให้เขียนคำว่า ตับแล่บ โดยให้ใส่ไม้เอกที่พยางค์ แล่บ ค่ะ

 

 

ภาษาไทยใช้ให้ถูก รุ้ง ลุ้ง

                                                                                      

 

มีคำคู่หนึ่งที่หลาย ๆคน มักออกเสียงไม่ค่อยได้ ซึ่งคำสองคำนี้ เป็นคำที่มีความหมายทั้งคู่  หากออกเสียงผิด ก็ผิดความหมาย คำคู่นี้คือ รุ้ง และ ลุ้ง รุ้ง เวลาออกเสียงต้องกระดกลิ้น รุ้ง เป็นคำนาม หมายถึง แสงที่ปรากฏบนท้องฟ้าเป็นแถบโค้งสีต่าง ๆ 7 สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง หรือ สีที่ปรากฏในเพชร เราก็จะเรียกว่า สีรุ้ง

ส่วน ลุ้ง ไม่ต้องกระดกลิ้นเวลาออกเสียง ลุ้ง เป็นคำนามเช่นกัน แต่หมายถึง ภาชนะใส่อาหารหรือของอย่างอื่น รูปทรงกระบอก มีฝาปิด สานอย่างตะกร้าหรือเครื่องเขินก็มี ทำด้วยโลหะ มีทองเหลืองและเหล็กวิลาด เป็นต้นก็มี ถ้าใช้ใส่อาหารมักแบ่งข้างในเป็นห้อง ๆ ถ้าใช้ใส่ชฎา ก็มีฝาเรียวรูปกรวยเพื่อครอบยอดชฎาได้ ลุ้ง ยังหมายถึง โลงสำหรับใส่ศพรูปสี่เหลี่ยมปากผาย ก้นสอบ หรือ หมายถึง ภาชนะดินปั้น ใช้ใส่อัฐิเพื่อนำไปลอยน้ำ รุ้ง คือ แถบสีที่ปรากฏบนท้องฟ้า ส่วนลุ้ง คือ ภาชนะใส่อาหารหรือสิ่งของ

ขอขอบคุณภาพประกอบ จาก www.suriyacoffin.com