10-08-2561

ภาษาไทยใช้ให้ถูก

ภาษาไทยใช้ให้ถูก เลี้ยงเดี่ยว

   สมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมคุณครูจะสอนให้รู้จักพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ ว่าแตกต่างกันอย่างไร และเป็นการจำแนกประเภทของพืชวิธีหนึ่งที่ดูจากใบเลี้ยง จากห้องเรียนที่ต้องเรียนเรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ เมื่อพ้นมาจากห้องเรียนแล้ว คำว่า เลี้ยงเดี่ยว ก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรในชีวิตประจำวันอีกเลย จนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบัน ก็มาได้ยินคำว่า เลี้ยงเดี่ยว กันอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้ เลี้ยงเดี่ยว ไม่ได้เกี่ยว อะไรกับพืชอีกต่อไป แต่มีความหมายว่า ดูแลรับผิดชอบเลี้ยงลูกอยู่เพียงคนเดียว ซึ่งมักใช้กับพ่อ แม่ หรือ ครอบครัวเช่น ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะ หรือ สังคมสมัยนี้มี ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเพิ่มขึ้น เพราะสามีภรรยาหย่าร้างกันมากขึ้น เลี้ยงเดี่ยว ยังหมายถึง การครองลูกบอลเพียงผู้เดียวเพื่อนำลูกบอลเข้าไปยิงประตูหรือชู้ตทำคะแนน เช่น เป้เลี้ยงเดี่ยวหลบหลีกกองหลังฝ่ายตรงข้ามเข้าไปยิงประตูได้อย่างสวยงาม

 

ภาษาไทยใช้ให้ถูก บุญคุณ

การสร้างคำเพื่อให้เกิดคำใหม่ใช้ในภาษาไทยให้มากยิ่งขึ้น วิธีหนึ่งคือการนำคำมาซ้อนกันโดยคำที่นำมาซ้อนกันนั้น เป็นคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไป มีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน หรือเกี่ยวข้องกัน หรือ อาจมีความหมายตรงกันข้ามกันมาซ้อนคำเรียงต่อกัน ทำให้เกิดคำที่มีความหมายแคบลง คงที่ กว้างขึ้น หรือ เปลี่ยนไป คำที่สร้างขึ้นใหม่นี้เราเรียกว่า คำซ้อน คำที่นำมาซ้อนกันอาจเป็นคำไทยทั้งสองคำ หรือ เป็นคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้ ตัวอย่างคำซ้อนที่เป็นคำไทยทั้งสองคำ เช่น ชุกชุม อ้วนพี คำซ้อนที่เป็นคำไทยและคำเขมร เช่น ก้าวเดิน งาม ลออ เป็นต้น

คำซ้อนที่จะนำมาบอกกล่าวกันในที่นี้คือ คำว่า บุญคุณ มาจาก บุญ ที่หมายถึง ความดี และ คุณ ก็หมายถึง ความดี ความเกื้อกูล หรือ ประโยชน์ บุญคุณ หมายถึง ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความดีหรือประโยชน์ที่มีผู้กระทำให้แก่เรา เช่น พ่อแม่มีบุญคุณต่อเรา เพราะเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่