18-12-2561

รายการสารคดีสั้น ชุด ป้องกันสาธารณภัย ตอน ดินถล่ม

   ระยะนี้ประเทศไทย อยู่ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่มีฝนตกหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริเวณที่ลาดเชิงเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มสูง เนื่องจากมีปริมาณฝนตกสะสม ทำให้ดินชุ่มน้ำจนไม่สามารถรับน้ำหนักไว้ได้ จึงเลื่อนไหลและถล่มลงมายังพื้นที่ด้านล่าง เพื่อความปลอดภัย วันนี้สารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัยขอแนะประชาชนเรียนรู้สัญญาณเตือนและวิธีปฏิบัติตน เมื่อเกิดดินถล่ม ดังนี้ การเตรียมพร้อมรับมือกับดินถล่ม หากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด ดินถล่ม ให้หมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ และจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัย และตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จะได้แจ้งเตือนคนในชุมชนอพยพหนีภัยได้ทันท่วงที เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยในชุมชนอยู่เสมอ พร้อมศึกษาเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งต้องอยู่ห่างจากแนวการไหลของดิน หากเกิดดินถล่มจะได้อพยพหนีภัยได้อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดดินถล่มให้รีบอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย พ้นจากแนวการไหลของดินถล่ม โดยขึ้นที่สูงหรือไปยังสถานที่ปลอดภัย ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณพื้นที่ประสบภัยดินถล่มอย่างน้อย ๒ – ๕ กิโลเมตร อยู่ห่างจาก ลำน้ำให้มากที่สุด เนื่องจากน้ำจะพัดพาดิน หินและต้นไม้มาตามลำน้ำ ก่อให้เกิดอันตรายได้ กรณีที่พลัดตกน้ำ ให้หาต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะและปีนให้พ้นน้ำ ห้ามว่ายน้ำหนีโดยเด็ดขาด เพราะหากกระแทกกับซากต้นไม้หรือหินที่ไหลมาตามน้ำ ทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมรับมือดินถล่ม การหมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ รวมถึงการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตน เมื่อเกิดดินถล่ม จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายนะคะ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับสารคดีสั้นป้องกันสาธารณภัยในครั้งต่อไป