24-03-2558

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม "หมอกควันและฝุ่นละออง"

คุณผู้ฟังคะ ทุกปีๆ ประเทศไทยจะต้องประสบกับปัญหาฝุ่นควัน ทั้งจากการเผาพืชไร่ และฝุ่นควันจากไฟป่า โดยปกติแล้วภูมิภาคที่จะประสบเหตุมักจะเป็นพื้นที่ในเขตภาคเหนือและพื้นที่ชายแดนในเขตภาคใต้ ฝุ่นควันส่วนส่งผลกระทบทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน การคมนาคมขนส่ง รวมถึงการท่องเที่ยว และนอกจากนี้ในระยะยาวยังส่งผลต่อบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยอีกด้วยค่ะ ฝุ่นละอองในอากาศนั้นมีทั้งชนิดที่เป็นอินทรีย์ และชนิดที่เป็นอนินทรีย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของฝุ่นละออง ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ความอันตรายค่ะเมื่อฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเรา ก็จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาภายในร่างกาย เริ่มตั้งแต่เกิดอาการแพ้หรืออักเสบในโพรงจมูก โพรงไซนัส ช่องคอ และหลอดลม จนทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจบกพร่อง โรคหอบหืน ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีหมอกควันหรือฝุ่นละอองเป็นจำนวนมาก และต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มระบบทางเดินหายใจ แต่ถ้าไม่สามารถเลี่ยงได้ก็ควรที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยชนิดกรอง 3 ชั้น ซึ่งจะช่วยป้องกันฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่เข้าสู่ทางเดินหายใจค่ะ คุณผู้ฟังค่ะ ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ การเผ่าไร่ เผานาเพื่อปรับหน้าดิน ร่วมถึงการเผาป่าเพื่อหาของป่า ดังนั้นถ้าหากเราช่วยกันดูแล ปลูกจิตสำนึกและแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นการเผาทำลายป่า ก็จะช่วยกันปกกันสาธารณภัยชนิดนี้ได้นะคะ