14-12-2565

รอบรู้ Energy กับ กฝผ ตอนที่ 79 กระทรวงพลังงาน ผุดไอเดีย “ทราบแล้วเปลี่ยน” ลดคาร์บอน ผนึกกำลัง กฟผ. คิกออฟ “EV GO ทริปปิดดีล”

   จากการที่ประเทศไทยได้มีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 โดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงาน และภาคขนส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ในฐานะหน่วยงานหนึ่งจากภาคพลังงาน จึงได้มีการกำหนดนโยบายและตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเช่นเดียวกัน ซึ่งได้มีการดำเนินงานในทุกมิติให้สอดรับและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับเทรนด์รักษ์โลก อย่างเช่น การเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะช่วยลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับรถที่ใช้น้ำมัน กฟผ. จึงเร่งขยายสถานีชาร์จไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ EleX by EGAT ให้ครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาค โดยปัจจุบันมีสถานีชาร์จไฟฟ้าของ กฟผ. และพันธมิตรบนเครือข่าย EleXA เปิดให้บริการแล้ว 80 แห่งทั่วประเทศ และกำลังเพิ่มจำนวนสถานีให้มีมากกว่า 100 แห่งภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับเทรนด์อีวีที่คาดว่าจะคึกคักมากขึ้นอีกในปีหน้า โดยมีแอปพลิเคชัน EleXA ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถอีวี ตั้งแต่การค้นหาและใช้ระบบนำทางพาไปยังสถานีชาร์จ ตรวจสอบสถานะความพร้อมและจองใช้งานสถานี รวมถึงชำระเงินและอีกหลายฟังก์ชั่นที่ช่วยให้การใช้รถอีวีเป็นเรื่องง่ายในชีวิตยุคใหม่ รวมทั้ง กฟผ. ได้ร่วมกับ Charging Operator อีก 4 Platform แสดงผลสถานะสถานีแบบ Real-Time ร่วมกัน และเพื่อตอกย้ำความมั่นใจนำไปสู่การปรับพฤติกรรมและกล้าเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์แห่งอนาคต กฟผ. จึงได้จัดกิจกรรม “EV GO ทริปปิดดีล” โดยการสนับสนุนจากค่ายรถต่าง ๆ ถึง 8 ค่ายด้วยกัน ได้แก่ Audi BMW GWM Mercedes-Benz MG NETA NISSAN และ VOLVO ซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้แคมเปญ “ทราบแล้วเปลี่ยน” ของกระทรวงพลังงาน เพื่อชวนคนไทยที่สนใจได้สัมผัสประสบการณ์และคุ้นเคยกับไลฟ์สไตล์ใหม่ เรียนรู้การออกแบบเส้นทาง ทดลองขับขี่รถอีวีอย่างชาญฉลาดและปลอดภัย รวมถึงได้ทดลองใช้ Mobile Application และสถานีชาร์จไฟฟ้าใน 4 เส้นทาง ได้แก่ หัวหิน สัตหีบ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขาใหญ่ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมทริปจะได้ทำกิจกรรม CSR สุดกรีน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำไปกับโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ. โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค. 2565

   ทั้งนี้ แคมเปญ “ทราบแล้วเปลี่ยน” เป็นแคมเปญที่กระทรวงพลังงานได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าของพลังงาน และชวนเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มเปลี่ยนจากสิ่งใกล้ตัวจนเกิดเป็นพลังเล็ก ๆ เมื่อหลายคนปรับเปลี่ยนพร้อมกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งใหญ่มากขึ้น “ทราบแล้วเปลี่ยน” จึงได้ชวนภาคีเครือข่ายมาร่วมกันจัดกิจกรรมใหม่ ๆ โดยเริ่มจาก “EV GO ทริปปิดดีล” ที่ กฟผ. ชวนคนไทยให้มั่นใจเปลี่ยนมาใช้รถอีวี

   นอกจากนี้กิจกรรม “EV GO ทริปปิดดีล” ยังถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านนโยบาย 30@30 ที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ตั้งเป้าผลิตยานยนต์ไร้มลพิษ (Zero Emission Vehicle :ZEV) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2030 จึงทำให้รัฐบาลต้องออกมาตราการต่างๆ มากระตุ้นและจูงใจให้ผู้ขับขี่หันมาใช้รถอีวี ทั้งเงินอุดหนุน และมาตรการลดภาษีการซื้อยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และกระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ได้เตรียมพร้อม ด้านการผลิตและจัดส่งพลังงานไฟฟ้ารองรับไว้แล้ว โดยวางโครงข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าให้ครอบคลุม หลากหลาย และที่สำคัญ คือสามารถชาร์จได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ประชาชนมั่นใจและกล้าหันมาเปลี่ยนใช้รถอีวีได้เร็วขึ้นกว่าที่เราตั้งเป้าหมายไว้ในปี ค.ศ. 2030

   กลับมาพบกับสาระดีๆ ได้ใหม่ในตอนหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ