21-07-2566

คุยกรุบกริบ BY EGAT ตอนที่ 45 เรื่อง Smart Grid แม่ฮ่องสอนพร้อมจ่ายไฟแล้ววันนี้

   จ.แม่ฮ่องสอน  จับมือกระทรวงพลังงาน และกฟผ. เดินหน้าพัฒนาแม่ฮ่องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียวด้วยนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ  เปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน  โดยกฟผ.  ภายใต้โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จ.แม่ฮ่องสอน  ได้เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์  โครงการพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 3 เมกกะวัตต์  พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงาน  ขนาด 4  เมกกะวัตต์ 

   โดยสืบเนื่องจากจ.แม่ฮ่องสอน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  จึงได้ร่วมกับกระทรวงพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กฟผ.  กฟภ.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จ. แม่ฮ่องสอน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  ตลอดจนดูแลให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว  ที่มีระบบไฟฟ้ามั่นคงด้วยพลังงานสะอาด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  ผ่านยุทธศาสตร์ 4 smart คือ  smart system  พัฒนาระบบควบคุมและจัดการพลังงานไฟฟ้าให้สามารถผลิต  และส่งจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประาิทธิภาพ  / smart city  ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวด้วยเทคโนโลยีการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัย เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า  สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า  EleX by EGAT  / smart learning  สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  และแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน  ศิลปวัฒนธรรม  กำหนดเปิดให้บริการในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้  และ  smart energy พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์   พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน   ซึ่งนอกจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นแหล่งไฟฟ้าที่รักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้กับเมืองแม่ฮ่องสอนแล้ว  ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวด้วย

   สำหรับโครงการดังกล่าว  ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าในจ.แม่ฮ่องสอนใ  ห้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากก่อนหน้านี้  จ.แม่ฮ่องสอนประสบปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง  จึงมีแนวคิดแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผ่านแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย    ก่อกำเนิดเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้  รวมทั้งการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป  200  เมกกะวัตต์ ใ  นส่วนราชการของจังหวัด    เพื่อช่วยลดปัญหาความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้า   โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของกฟภ. ได้ทันทีในช่วงที่โรงไฟฟ้าอื่นๆในพื้นที่ยังไม่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลัง

   จ.แม่ฮ่องสอนนี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาว   เนื่องจากภูมิประเทศเป็นหุบเขา ช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวเย็น และมีหมอกมาก เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงาม และมีอากาศบริสุทธิ์  นอกจากนี้บ้านเมืองและผู้คนยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่หลากหลายและในแบบที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงสภาพเมืองชนบทที่สวยงาม  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก  เดี๋ยวนี้ไปเที่ยวกันแบบได้ฟิลชนบท  ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายได้แล้วนะคะ  เรามีไฟฟ้าใช้อย่างไม่ขาดแคลน ไม่มีไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับเหมือนเมื่อก่อน แถมใครใช้รถยนต์ไฟฟ้า  เราก็มีสถานีชาร์จ EleX  by EGAT  ไว้ให้บริการในพื้นที่แล้วนะคะ ขับรถไปเที่ยวเองได้อย่างสบายใจค่ะ  ปลายปีนี้ช่วงหน้าหนาวไปเที่ยวจ.แม่ฮ่องสอนกันนะคะ ท่องเที่ยวทั่วไทย  ไม่ไปไม่รู้ค่ะ

 

                        …………..กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFORALL…………….