12-10-2566

คุยกรุบกริบ By Egat ตอนที่ 57 เรื่อง...ยกระดับพลังงานสีเขียวในสถาบันการศึกษา

   กฟผ.  บ.NMB - มินิแบ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ผลักดันเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เพื่อยกระดับการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมพลังงาน ขับเคลื่อนสู่การใช้พลังงานสีเขียว  ประเดิมที่แรกที่ม.ราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมเปิดให้บริการกลางปีหน้า

   เมื่อกลางเดือนกค.ที่ผ่านมา   กฟผ. และประธานกรรมการบ. NMB – มินิแบ ไทย  จำกัด  ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ  เพื่อผลักดันเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ  ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้  เป็นการร่วมกันพัฒนา   smart energy solution  บนพื้นที่  smart campus    ด้วยการบูรณาการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ระบบกักเก็บพลังงาน    ระบบ  smart  street light    และระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ หรือ energy manangement  system ของกฟผ.  หรือ  enzy energy  management platform ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์  ยกระดับการใช้พลังงานสะอาด  ลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 ของประเทศไทยและกฟผ. ซึ่งทางกลุ่มบ.มินิแบมิตซูมิ ได้กล่าวแสดงความยินดี ที่ระบบแสงสว่างอัจฉริยะซึ่งผลิตในไทยโดยพนักงานของบริษัท ได้นำมาใช้งานในไทย โดยความร่วมมือในครั้งนี้  ถือเป็นโอกาศในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานและเมืองอัจฉริยะ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด  ขับเคลื่อนสู่การใช้พลังงานสีเขียว รวมถึงโอกาสในการพัฒนาทางธุรกิจต่อไป 

    สำหรับการลงนามในครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  smart campus   ที่ยกระดับการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย  ด้วยนวัตกรรมพลังงานและเมืองอัจฉริยะ  โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  พร้อมเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ติดตั้งระะบบกักเก็บพลังงาน ระบบแสงสว่างอัจฉริยะบนถนนภายในมหาวิทยาลัย  โ ดยมีระบบบริหารจัดการพลังงาน  ทำหน้าที่ควบคุมและติดตามการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า EV เข้ามาให้บริการนักศึกษาระหว่างหอพักและอาคารเรียน จะเริ่มดำเนินการที่แรกที่ม.ราชภัฏเชียงใหม่ในช่วงกลางปีนี้ค่ะ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี ในการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใช้พลังงานสะอาดกันนะคะ

 

……...กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยEGATFORALL……………………..