load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 เมษายน 2562 | จังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “สงกรานต์@สังขละบุรี” สัมผัสประเพณีสงกรานต์งานบุญอันยิ่งใหญ่ ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ลานซีซั่น ชั้น 1 ซีคอนบางแค สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญชวนบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ สมัครเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครได้ทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 6676 กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร : Bangkok Brand 2019” ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค เขตภาษีเจริญ
วีดีโอ