ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 | ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคมนี้ สถานีวิทยุศึกษาจะซ่อมบำรุงเสาอากาศที่ชำรุด ซึ่งส่งผลต่อการกระจายเสียงภาค FM ของสถานีวิทยุศึกษา จึงอาจทำให้รับฟังไม่ได้ หรือรับฟังได้บางช่วงเวลา รายการสอนภาษาพม่า​ ชุด​ เที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาร์​ ชุดที่​2​ ผู้ฟังสามารถ​ดาวน์โหลด​ เอกสารใช้ประกอบขณะรับฟังได้แล้ว
วีดีโอ