ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 | ขณะนี้สามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้แล้ว โดยที่ท่านผู้ฟังจะต้องเลือกความละเอียดที่ 64k ขณะนี้ไม่สามารถรับฟังรายการย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 เป็นต้นมาเนื่องจากระบบขัดข้อง “ศูนย์พุทธศิลป์สามมิตินานาชาติ วัดปัญญานันทราม คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี เชิญชมผลงานพุทธศิลป์สามมิตินานาชาติ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดปัญญานันทราม คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 086-4618353
วีดีโอ