load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 | มิวเซียมสยาม นำร่องเปิดตัวนิทรรศการ “มิวเซียมสยามมินิ” ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2225 2777 ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอเชิญชวนนักเรียนในสังกัดสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก 30 ปีข้างหน้า จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง พลังงาน : พระราชดำริด้วยพระปรีชายิ่ง เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2559
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด