load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 | วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2721 8469 ถึง 72 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2392 5952 ถึง 5 ต่อ 1119 หรือ 2027
วีดีโอ