16-11-2559

รายการตามตะวัน

 

อาการปวดบวมตามข้อที่เกิดขึ้นนั้น เป็นโรคเก๊าท์หรือไม่ เกี่ยวข้องกับอาหารที่เราบริโภคอย่างไร ขอความรู้ได้จากนพ.สัณฑ์  ม่วงน้อยเจริญ  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเก๊าท์ว่าเกิดจากสาเหตุใด มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน  และป้องกันได้หรือไม่  ร่วมพูดคุยและสอบถามปัญหาได้ที่ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๒  และ ๐๒ ๓๕๔ ๕๗๑๓  ติดตามฟังได้ในพบหมอตามตะวัน อังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายนนี้ เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๕.๐๐ น.