ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ เปิดโครงการอบรม (ออนไลน์) ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา สำหรับบุคคลทั่วไป ระดับ 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564 รายการสอนภาษาพม่า​ ชุด​ เที่ยวทั่วไทยไปกับภาษาเมียนมาร์​ ชุดที่​2​ ผู้ฟังสามารถ​ดาวน์โหลด​ เอกสารใช้ประกอบขณะรับฟังได้แล้ว
วีดีโอ