คุยกับผู้จัด
ค้นหารายการตามวันเวลา

ตารางออกอากาศ

เอกสารประกอบการรับฟัง Embed Link
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา รายการ
06:00 - 07:00
4 ทิศทั่วไทย By ทิดโส
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
อยู่อย่างไทย
08:02 - 08:10
ข่าว / สารคดีสั้น
08:10 - 09:10
สรุปข่าว วันอาทิตย์
09:10 - 10:00
บริหารจิตชีวิตเป็นสุข
10:00 - 10:10
ข่าวต้นชั่วโมง 10.00น
10:00 - 10:10
ข่าวต้นชั่วโมง 10.00น
10:10 - 11:00
เพลินเพลงสุนทราภรณ์
11:00 - 11:15
ข่าวต้นชั่วโมง 11.00น.
11:15 - 12:00
รักษ์ลูกทุ่ง
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
สู้ด้วยใจไปด้วยกัน
13:00 - 14:00
สารพันวรรณคดี
14:00 - 15:00
ชีวิตธรรมชาติ
15:00 - 16:00
สยามหลากมิติ
16:00 - 18:00
สบายใจ สบายดี
18:01 - 18:30
ข่าว / สารคดีสั้น
18:30 - 19:00
รวมใจเป็นหนึ่ง
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 23:00
มุมความสุข
23:00 - 00:00
บริหารจิตชีวิตเป็นสุข
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา รายการ
06:00 - 06:10
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:10 - 06:15
ข่าวพยากรณ์อากาศ
06:15 - 06:30
หน้าต่างบานเช้า
06:30 - 07:00
Rise & Shine
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
Rise & Shine
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
สารคดีสั้น
09:10 - 10:00
92 สนทนา ช่วงที่ 1
10:00 - 10:10
ข่าวต้นชั่วโมง 10.00น
10:10 - 11:00
92 สนทนา ช่วงที่ 2
11:00 - 11:15
ข่าวต้นชั่วโมง 11.00น.
11:10 - 11:15
สารคดีสั้น
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
รอบบ้านชานเรือน
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าวต้นชั่วโมง 14.00น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:00 - 15:30
เพลินวรรณกรรม
15:30 - 15:45
เที่ยวทั่วไทย
15:45 - 16:00
สารคดีสั้น / สารคดีภาษาในเพลง
16:00 - 16:10
ข่าวต้นชั่วโมง 16.00น.
16:15 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
Funny Monkey
18:00 - 19:00
Science 92
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 23:00
มุมความสุข
23:00 - 00:00
Rise & Shine
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา รายการ
06:00 - 06:10
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:10 - 06:15
ข่าวพยากรณ์อากาศ
06:15 - 06:30
หน้าต่างบานเช้า
06:30 - 07:00
Rise & Shine
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
Rise & Shine
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
สารคดีสั้น
09:10 - 10:00
92 สนทนา ช่วงที่ 1
10:00 - 10:10
ข่าวต้นชั่วโมง 10.00น
10:10 - 11:00
92 สนทนา ช่วงที่ 2
11:00 - 11:15
ข่าวต้นชั่วโมง 11.00น.
11:10 - 11:15
สารคดีสั้น
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
รอบบ้านชานเรือน
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าวต้นชั่วโมง 14.00น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:00 - 15:30
เพลินวรรณกรรม
15:30 - 15:45
เที่ยวทั่วไทย
15:45 - 16:00
สารคดีสั้น / สารคดีภาษาในเพลง
16:00 - 16:10
ข่าวต้นชั่วโมง 16.00น.
16:15 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
Funny Monkey
18:00 - 19:00
Science 92
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 23:00
มุมความสุข
23:00 - 00:00
Rise & Shine
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา รายการ
06:00 - 06:10
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:10 - 06:15
ข่าวพยากรณ์อากาศ
06:15 - 06:30
หน้าต่างบานเช้า
06:30 - 07:00
Rise & Shine
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
Rise & Shine
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
สารคดีสั้น
09:10 - 10:00
92 สนทนา ช่วงที่ 1
10:00 - 10:10
ข่าวต้นชั่วโมง 10.00น
10:10 - 11:00
92 สนทนา ช่วงที่ 2
11:00 - 11:15
ข่าวต้นชั่วโมง 11.00น.
11:10 - 11:15
สารคดีสั้น
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
รอบบ้านชานเรือน
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าวต้นชั่วโมง 14.00น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:00 - 15:30
เพลินวรรณกรรม
15:30 - 15:45
เที่ยวทั่วไทย
15:45 - 16:00
สารคดีสั้น / สารคดีภาษาในเพลง
16:00 - 16:10
ข่าวต้นชั่วโมง 16.00น.
16:15 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
Funny Monkey
18:00 - 19:00
Science 92
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 23:00
มุมความสุข
23:00 - 00:00
Rise & Shine
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา รายการ
06:00 - 06:10
ธรรมะเพื่อชีวิต
06:10 - 06:15
ข่าวพยากรณ์อากาศ
06:15 - 06:30
หน้าต่างบานเช้า
06:30 - 07:00
Rise & Shine
07:00 - 07:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
07:30 - 08:00
Rise & Shine
08:00 - 09:00
รอบรั้วเสมา
09:00 - 09:10
สารคดีสั้น
09:10 - 10:00
92 สนทนา ช่วงที่ 1
10:00 - 10:10
ข่าวต้นชั่วโมง 10.00น
10:10 - 11:00
92 สนทนา ช่วงที่ 2
11:00 - 11:15
ข่าวต้นชั่วโมง 11.00น.
11:10 - 11:15
สารคดีสั้น
11:15 - 12:00
ดนตรีกานต์
12:00 - 12:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
12:30 - 13:00
รอบบ้านชานเรือน
13:00 - 14:00
ตามตะวัน
14:00 - 14:10
ข่าวต้นชั่วโมง 14.00น
14:10 - 15:00
ตามตะวัน
15:00 - 15:30
เพลินวรรณกรรม
15:30 - 15:45
เที่ยวทั่วไทย
15:45 - 16:00
สารคดีสั้น / สารคดีภาษาในเพลง
16:00 - 16:10
ข่าวต้นชั่วโมง 16.00น.
16:15 - 17:00
เพื่อนยามเย็น
17:00 - 18:00
Funny Monkey
18:00 - 19:00
Science 92
19:00 - 19:30
ถ่ายทอดข่าวจาก สวท.
19:30 - 20:00
แบ่งปันเรื่องดีดี
20:00 - 20:30
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 23:00
มุมความสุข
23:00 - 00:00
Rise & Shine
ขอเพลง/พูดคุยกับผู้จัด