02-03-2560

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมจัดกิจกรรม Bike for the Sea “ปั่นพิทักษ์ทะเลไทย” ในวันที่ 26 มีนาคม ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2769 2000 ต่อ 5401-2

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมจัดกิจกรรม Bike for the Sea “ปั่นพิทักษ์ทะเลไทย” ระยะทางเลียบชายหาด 50 กิโลเมตร เพื่อเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมพิทักษ์ทะเลไทยของ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดหาอุปกรณ์เพื่อช่วยดูแลชายหาดทะเลไทย ในวันที่ 26 มีนาคม ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2769 2000 ต่อ 5401-2