17-03-2560

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร “การศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ” รุ่นที่ 1

   นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต หรือ อมตะสยาม เพื่อจัดการเรียนการสอนรูปแบบของการศึกษาทางไกล หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) เมื่อเร็วๆนี้ โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความสนใจแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพระสมเด็จเป็นหลัก ซึ่งการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จะเน้นพระที่สร้างและปลุกเสก โดยองค์สมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ใน 3 วัด คือ วัดระฆัง วัดบางขุนพรหม และวัดเกศไชโย

   ทั้งนี้สถาบันการศึกษาทางไกล มีกำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจลงทะเบียนเรียน เป็นนักศึกษารุ่นที่ 1 ในหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน ที่ 10 เมษายน 2560 โดยผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.dei.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล เลขที่ 928 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย อาคาร 5 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2381 6649 -51 ในวัน เวลา ราชการ และที่ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต ศูนย์การค้าโลตัส มีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08 6154 2513