15-05-2560

กรมสุขภาพจิต พัฒนาสูตรเฉพาะการใช้สติบำบัด ครั้งแรกในวงการจิตแพทย์ไทย ใ

นาวาอากาศตรี นายแพทย์ บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดรักษาผู้ป่วยทางจิตเวช ผู้ที่มีความผิดปกติทางอารมณ์และผู้ที่เสพสารเสพติด ซึ่งมีอยู่กว่า 7 ล้านคนทั่วประเทศ ให้ได้ผลดีที่สุด          ลดการป่วยซ้ำ จึงได้พัฒนาจิตบำบัดที่เรียกว่าสติบำบัด เป็นสูตรเฉพาะของไทย ใช้บำบัดทางจิตใจแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลและผู้ป่วยติดสารเสพติดที่มีผู้ป่วยกว่า 240,000 คน ควบคู่กับการ  กินยา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยควบคุมตัวเองได้ดี ลดความเครียดลง นับเป็นครั้งแรกของวงการจิตแพทย์ไทย ซึ่งการรักษาแนวนี้เป็นที่ยอมรับของวงการจิตแพทย์ทั่วโลก ขณะนี้มีหลายประเทศเริ่มนำวิธีการรักษาของไทยไปใช้แล้ว อาทิ เมียนมา ศรีลังกา แคนาดา และไต้หวัน

            ทั้งนี้ ผลการวิจัยในต่างประเทศพบว่าการรักษาโรคซึมเศร้า วิตกกังวล การติดสารเสพติด   และโรคบาดแผลทางใจหรือพีทีเอสดี (PTSD) ด้วยยาควบคู่กับการบำบัดทางจิตใจด้วย ได้ผลดีมาก ป้องกันการป่วยซ้ำหรือเสพสารเสพติดซ้ำสูงถึงร้อยละ 70 โดยมีแนวโน้มระยะยาวสามารถลดและหยุดการกินยาได้ จึงได้กำหนดให้เป็นมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยประเภทนี้ และในหลายประเทศได้วางแผนผลักดันการรักษาด้วยสติบำบัดที่พัฒนาขึ้นนี้ เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้า ซึ่งจะต้องมีข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ว่าได้ผลจริง โดยขณะนี้กรมสุขภาพจิต อยู่ระหว่างจัดระบบบริการและทำการวิจัยที่โรงพยาบาลจิตเวช 7 แห่ง     ซึ่งจะประเมินทั้งผลการบำบัด / ระยะเวลา / และราคาที่เหมาะสม เพื่อยืนยันความเชื่อมั่นทางวิชาการว่าได้ผลจริง