15-06-2560

รายการตามตะวัน พฤหัสบดีที่ 15มิ.ย.60

 

 

ห้องรับแขกตามตะวัน พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน นี้ เวลา 14.10-15.00 น. พบกับ คุณครูสุรกานต์ ดะห์ลัน ครูที่ปรึกษาชมรมเด็กหลังเลนส์ จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์   จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพของชมรมเด็กหลังเลนส์ ร่วมสนทนาได้ที่  02-3545712 และ 02-3545713