20-07-2560

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดประกวดภาพถ่าย “ปลุกความคิด สำนึกรักษ์ธรรมชาติ” ภายใต้หัวข้อ “เม็มโมรี ศรีลานนา”ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพจธรรมชาติปลอดภัย

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน จัดประกวดภาพถ่าย “ปลุกความคิด สำนึกรักษ์ธรรมชาติ” ภายใต้หัวข้อ “เม็มโมรี ศรีลานนา” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ให้เป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยว โดยใช้กล้องถ่ายภาพชนิดใดก็ได้ และส่งภาพประกวดผ่านไทม์ไลน์ของเฟซบุ๊กธรรมชาติปลอดภัย ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพจธรรมชาติปลอดภัย