20-07-2560

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย”สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 1333

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย”เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2560 ผู้สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ปิดเฉพาะวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 1333