13-09-2560

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดงาน นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้สนใจเชิญร่วมชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดงาน นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ผู้สนใจเชิญร่วมชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร