07-11-2560

มอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

   ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 หรือ สพป.นศ.2 ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบจักรยานพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรขึ้น โดยได้มอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส และมีบ้านที่ห่างไกล จากโรงเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยจัดสรรให้แก่นักเรียนสังกัด สพป.นศ. เขต 1 – 4 จำนวน 19 คัน แบ่งเป็นนักเรียนจาก สพป.นศ. 1 จำนวน 2 ราย / สพป.นศ. 2 จำนวน 11 ราย / สพป.นศ. 3 จำนวน 3 ราย และนักเรียนจาก สพป.นศ. 4 จำนวน 3 ราย

   นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจน จำนวน 3 ราย แบ่งเป็นทุนการศึกษากองทุน ดร.สละ - สุดา ทศานนท์ ประจำปี 2560 มอบให้แก่ ด.ญ. ณัฐกานต์ สิทธิสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสวนอาย จำนวน 2,000 บาท / ทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560 มอบให้แก่ ด.ญ.สุปรียา ห่วงจริง โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน จำนวน 3,000 บาท และ ด.ญ.จุฑากานต์ รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเจ จำนวน 3,000 บาท โดยกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา