09-11-2560

สำนักงาน กศน. เร่งให้ความช่วยเหลือ กศน.ตำบล ในจังหวัดขอนแก่น 4 แห่ง จากการได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม

   นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่รอบนอกเขตตัวเมืองขอนแก่น มีหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ได้รับผลกระทบคือ กศน.ตำบล 3 แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง ซึ่งเป็นอาคารที่ขอใช้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยน้ำค่อยๆ ไหลเข้าท่วมสามารถขนย้ายได้ทัน ที่เสียหายบ้างจะเป็นส่วนของอาคารสถานที่เป็นประตู ผนังอาคาร และโต๊ะที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งได้รายงานมายังสำนักงาน กศน. เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมแล้ว ซึ่ง สำนักงาน กศน.จะดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือ ตามความเสียหายต่อไป และขอให้กำลังใจกับคณะครู นักศึกษา และประชาชนที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้ ซึ่งในช่วงนี้ เพิ่งเริ่มเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น แจ้งว่าได้แนะนำให้ กศน.ตำบลที่ได้รับผลกระทบใช้สถานที่อื่นในการจัดการพบกลุ่มไปก่อน คาดว่าภายในเดือนนี้จะสามารถดำเนินการได้ตามปกติ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของ กศน.มีความยืดหยุ่น อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้