10-01-2561

กองทัพบก เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อส่งเสริมการมีพลังจิตอาสา

   พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า วันเสาร์ที่ 13 มกราคม2561 กองทัพบกขอเชิญพ่อแม่และผู้ปกครองพาบุตรหลานร่วมสนุกสนานเปิดโลกทัศน์และเติมเต็มประสบการณ์ เรียนรู้ศาสตร์พระราชากับกิจกรรมทางทหารที่เตรียมไว้ ภายใต้ชื่องาน “กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายให้หน่วยทหารในส่วนกลางและภูมิภาค จัดกิจกรรมพร้อมกันทุกพื้นที่ รวมทั้งกองทัพบกจะสนับสนุน ส่วนราชการพลเรือน ภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมวันเด็กของแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมด้วย ทั้งนี้กองทัพบกได้จัดเตรียมยุทโธปกรณ์หลากชนิด อาทิ เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอค / เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง / ปืนใหญ่ / รถถัง / ยานเกราะล้อยาง / กิจกรรมสาธิตการตกแต่งบาดแผล เพื่อเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลและการดูแลบาดแผล นอกจากนี้ ยังมีการแสดงสุนัขทหาร และกิจกรรมการขี่ม้า โดยมีของรางวัล บริการอาหาร / การตรวจสุขภาพ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลตลอดทุกกิจกรรม

   สำหรับสถานที่จัดงานวันเด็กของกองทัพบกในพื้นที่ กรุงเทพมหานครปีนี้ กำหนดจัดที่ กองพลทหารม้า ที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า ส่วนพื้นที่ปริมณฑลและภูมิภาคที่จัดงาน อาทิ กองทัพภาคที่ 2 จัด ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา / กองทัพภาคที่ 3 จัดที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก / กองทัพภาคที่ 4 จัดที่ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ณ สวนสัตว์ลพบุรี ซึ่งมีกิจกรรมสอน การดำรงชีพในป่า ผู้สนใจร่วมงานได้ตามสถานที่ดังกล่าวได้ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.