16-01-2561

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ นิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหาร 2561 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมก้าวไกล เกษตรไทยยั่งยืน 4.0”สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2329 8507

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ นิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหาร 2561 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมก้าวไกล เกษตรไทยยั่งยืน 4.0” ภายในงานพบกับ นิทรรศการผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา อาทิ ดิน ปุ๋ย แม่นยำ น้อมนำศาสตร์พระราชา /สถานการณ์โรคไหม้ข้าว สาเหตุ และการแก้ไขอย่างยั่งยืน และแปลงเกษตรสาธิตการจัดสวนในตู้ค อนเทนเนอร์ พร้อมด้วยกิจกรรมบรรยาย เสวนา และฝึกอบรม อาทิ “ประสบการณ์การทำเกษตรในเมือง” และ“การควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัยด้วยสมุนไพรไอน้ำ” ในวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเจ้าคุณทหาร ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2329 8507