09-02-2561

กทม.จัดทีมแพทย์จิตอาสา ดูแลประชาชน และนักท่องเที่ยว ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

   นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงานฤดูหนาว “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดหน่วยแพทย์จิตอาสา /เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมกับหน่วยแพทย์กองแพทย์หลวง /หน่วยแพทย์สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร /จิตอาสา และอาสาสมัครสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์แก่ ประชาชน /นักท่องเที่ยว และจิตอาสา ที่ปฏิบัติงาน ทั้งการเจ็บป่วยทั่วไปและเจ็บป่วยฉุกเฉิน

   โดยหน่วยแพทย์จิตอาสา เปิดให้บริการ 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ตั้งอยู่ด้านในสวนอัมพร กองแพทย์หลวง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ จุดที่ 2 อยู่ตรงประตูทางเข้าสนามเสือป่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ และจุดที่ 3 ตั้งอยู่ในอาคาร 604 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมเตรียมโรงพยาบาลใกล้เคียงไว้รับ ส่งต่อ 7 แห่ง ได้แก่ วชิรพยาบาล /โรงพยาบาลกลาง /โรงพยาบาลมิชชั่น /โรงพยาบาลรามาธิบดี /โรงพยาบาลราชวิถี /โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการได้ทัน หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน 1669