24-04-2561

พบหมอตามตะวัน อังคารที่ 24 เมษา 2561

พบหมอตามวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 พบกับ รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะมาบอกเล่าถึงวิธีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ของเด็กๆ เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนสถานที่เรียน  เพื่อนช่วยลดความกังวลของผู้ปกครอง ติดตตามฟังได้ในรายการตามตะวัน อังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.10-15.00น. พร้อมเปิดสายให้คำปรึกษาที่ 02 354 5712-13