25-04-2561

รายการตามตะวัน

รายการตามตะวัน สถานีวิทยุศึกษา ขอต้อนรับ ทนายอาสา คุณสันติ ทิพย์ตำแย จากศูนย์นิติศาสตร์รังสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มาพบผู้ฟังเหมือเช่นเคย พร้อมคำแนะนำและให้คำปรึกษาเรื่องของกฎหมายน่ารู้ การต่อสู้คดี ติดตามฟังได้ในรายการตามตะวัน ช่วงสารพันวันพุธ ที่ 25เมษายน 2561 เวลา 14.10-15.00น. พร้อมเปิดสายให้สอบถามที่ 02 354 5712-13