08-05-2561

รายการตามตะวัน

พบกับ นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีที่จะมาให้ความรู้ เรื่องภัยอันตรายที่อาจจะเกิดกับเด็กภายในบ้านและโรงเรียน ร่วมพูดคุยและสนทนาได้ที่ 02 354 5712-13 ติดตามฟังได้ในรายการตามตะวัน อังคาร 8 พ.ค.นี้ เวลา 14.10-15.00น.